• Εξαρτήματα Πυρόσβεσης
 • 1. Δίκρουνα (Dividers)
  Τα δίκρουνα χρησιμοποιούνται για τη διανομή του πυροσβεστικού μέσου από την γραμμή τροφοδοσίας σε διάφορες σωλήνες, ή σε ειδικές περιπτώσεις για τη συλλογή προς αυτήν με αντίστροφη κατεύθυνση. Κάθε γραμμή σωλήνος μπορεί να κλείσει ανεξάρτητα, με τη χρήση της βάνας (stop valve). Η βάνα στα δίκρουνα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με DIN 14365, για εύκολη χρήση στα 16 bar προς τη συνήθη κατεύθυνση και 6 bar προς την αντίστροφη.Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ρύθμιση της παροχής.
    » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  2. Συστήματα Παραγωγής Αφρού
  Α)Αναμίκτες αφρού

  Οι αναμίκτες είναι σχεδιασμένοι για να τροφοδοτούν τη γραμμή με συμπύκνωμα αφρού σε μία προρυθμισμένη ανάμιξη. Τοποθετούνται στη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ της αντλίας παροχής και της αφρογεννήτριας. Το σύστημα "Ventouri" δημιουργεί κενό αέρος στο σώμα του αναμίκτη, "τραβώντας" το συμπύκνωμα αφρού μέσω ενός σωλήνα DN19 εφοδιασμένο με ταχυσύνδεσμο Storz 25. Είναι δυνατή η ρύθμιση της ανάμιξης μεταξύ 0-6% - Τύπος "L" χωρίς χειρολαβή - σώμα Polyoxymethylen (POM)
    » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  2. Συστήματα Παραγωγής Αφρού
  Α)Αναμίκτες αφρού
  Οι αναμίκτες είναι σχεδιασμένοι για να τροφοδοτούν τη γραμμή με συμπύκνωμα αφρού σε μία προρυθμισμένη ανάμιξη. Τοποθετούνται στη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ της αντλίας παροχής και της αφρογεννήτριας. Το σύστημα "Ventouri" δημιουργεί κενό αέρος στο σώμα του αναμίκτη, "τραβώντας" το συμπύκνωμα αφρού μέσω ενός σωλήνα DN19 εφοδιασμένο με ταχυσύνδεσμο Storz 25. Είναι δυνατή η ρύθμιση της ανάμιξης μεταξύ 0-6% - - Βαρέως τύπου, χωρίς χειρολαβή - σώμα copper alloy
    » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  Β)Αφρογεννήτριες
  Για χρήση με τους αναμίκτες τύπου Z2, Z4 & Z8. Προτεινόμενη πίεση στην είσοδο 5 bar. Απόσταση βολής 23, 26 & 36 μέτρα αντίστοιχα. Σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι. Προστατευτικό δαχτυλίδι και χειρολαβή από ειδικό λάστιχο.
    » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF


  G=Σπείρωμα
  2=Nominal Size
  A=Αρσενικό σπείρωμα
  3. Πυροσβεστήρες HiPress & HiCafs
  Νέοι φορητοί πυροσβεστήρες Υψηλής Πίεσης για επαγγελματική χρήση.
  Πρώτη επιλογή σε πυρκαϊές σε διαμερίσματα, αυτοκινητόδρομους, αέρια και υγρά καύσιμα. Επιφέρουν άμεση ψύξη των καιόμενων υλικών και μπορούν να υποκαταστήσουν τους πυροσβεστήρες σκόνης, νερού και αφρού. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των αστυνομικών αρχών σε εκδηλώσεις, καθώς και να τοποθετηθούν πάνω σε κάθε σχεδόν Πυροσβεστικό όχημα. Οι πυροσβεστήρες HiPress, εκτοξεύουν νερό σε μικροσταγονίδια (microdrops) και σβήνουν τη φωτιά χωρίς καμμία καταστροφή. Οι πυροσβεστήρες HiCafs, παράγουν αφρό με ομογενή δομή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάσβεση σε τοίχους και ταβάνια, αφού ο αφρός "επικολλάται" στην επιφάνεια.
    » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  AWG Πυροσβεστικά Εξαρτήματα | Αθήνα, Email: info@awg.gr
  AWG - Fittings | Germany
  Σχεδίαση & Ανάπτυξη Bug Creations