• Εξαρτήματα Πυροσβεστικών Φωλεών
 • Κρουνοί (Βάνες) Γωνιακοί
  Κρουνοί γωνιακοί (300) πυροσβεστικού τύπου, ορειχάλκινοι
  » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  "Τρελλοί" σύνδεσμοι (ορειχάλκινοι)
  Για ευκολία στη σύνδεση των κρουνών με τις σωλήνες ανεβάσματος (παροχής).
  » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  International Shore Connection
  Σύνδεση σύμφωνα με τον κανονισμό "Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, 1960" (SOLAS). Για τη σύνδεση πυροσβεστικής εγκατάστασης πλοίου σε λιμάνι. Οι διαστάσεις της φλάντζας καθορίζονται σε διεθνή βάση. Ο κωδικός δεν περιλαμβάνει βίδες, παξιμάδια κλπ. Διατίθεται με ταχυσύνδεσμο τύπου Storz ή με σπείρωμα.
  » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  AWG Πυροσβεστικά Εξαρτήματα | Αθήνα, Email: info@awg.gr
  AWG - Fittings | Germany
  Σχεδίαση & Ανάπτυξη Bug Creations