• Ημισύνδεσμοι
 • 1. Ημισύνδεσμοι τύπου Storz (με ουρά)
  Ημισύνδεσμοι τύπου Storz, με ουρά για σύνδεση σε μάνικες. Με μακριά και κοντή ουρά. Η πίεση λειτουργίας είναι PN16 εκτός και αναφέρεται άλλη.
    » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  2. Ημισύνδεσμοι τύπου Storz (με βόλτα)
  Ημισύνδεσμοι τύπου Storz (με βόλτα), για σύνδεση σε κρουνούς (βάνες),αυλούς κλπ. Η πίεση λειτουργίας είναι PN16 εκτός και αναφέρεται άλλη.
  » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  3. Ημισύνδεσμοι τύπου Storz τυφλοί (τάπες)
  Χρησιμοποιούνται για να κλείνουν συνδέσμους Storz που βρίσκονται πάνω σε σωλήνες ή άλλα εξαρτήματα. Η αλυσιδίτσα είναι standard, εκτός και αναφέρεται αλλιώς.
  » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  4. Συστολικά (Adapters)
  Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ταχυσυνδέσμων διαφορετικών ονομαστικών μεγεθών. Στα σημαντικότερα μεγέθη, τα συστολικά είναι περιστρεφόμενα (swivelling), ωστε να μην περιστρέφεται η μάνικα κατά τη σύνδεση.
  » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  5. Μηχανήματα δεσίματος σωλήνων (Binding Devices)
  Στην Ευρωπαϊκή πρακτική πυρόσβεσης, είναι σύνηθες να δένονται οι σωλήνες με τους ταχυσυνδέσμους με σύρμα. Το σύρμα εφαρμόζεται χειροκίνητα. Ηλεκτρικές μηχανές δεσίματος συνιστώνται εάν συνηθίζεται να δένονται μεγάλες ποσότητες σωλήνων.
  » Κατεβάστε σε αναλυτική μορφή το αρχείο PDF
  AWG Πυροσβεστικά Εξαρτήματα | Αθήνα, Email: info@awg.gr
  AWG - Fittings | Germany
  Σχεδίαση & Ανάπτυξη Bug Creations